Blog

Explore the minds of our marketing experts below

Anledningar till att buda på sitt eget företagsnamn

januari 24 | By magnus

Inom PPC annonsering, och i synnerhet Google AdWords, brukar det göras en distinktion mellan brand och non-brand search terms, dvs. på söktermer med eller utan varumärket. Hit räknas sökningar på endast företagsnamnet, exempelvis ”Ikea” , men också varumärket i kombination med ett annat sökord ,låt säga ”Ikea bokhylla”. Den stora debatten såväl som den återkommande frågan vi får från kunder, är varför det skulle vara lönsamt att betala för annonsering på sitt eget företagsnamn när det vanligtvis redan rankas högst upp i organiskt sök. Med detta i åtanke tänkte jag försöka redogöra för de främsta anledningarna till varför detta kommit att bli best practice inom PPC och något som vi på Genuin genrellt sett förespråkar. Read More

Exceed your sales taget

Get free advice from Genuin today!