Lyckas med din digitala marknadsföring

Överträffa försäljningsmålen med effektivare marknadsföring som du kan mäta och förstå

SEM icon

SEM

Social

Dis­play

Video

SEO

Re­market­ing

Analytics

CRO

Vill du också…

Använd en vinnande strategi

Med rätt strategi är det enkelt att skapa lönsamhet.
Följ de här tre stegen – och lyckas med din marknadsinvestering.

1

Fastställ hur mycket en ny kund får kosta.

Osäker på hur mycket en ny kund får kosta? Ingen fara, vi hjälper dig att reda ut det. Fakto­rer som är viktiga att titta på är bland annat den genomsnittliga förtjänsten per försäljning och hur många återköp dina kunder gör i genomsnitt.

2

Se till att avkastningen i alla marknads­föringskanaler går att mäta.

Implementera mätpunkter i ett webbanalys­system, exempelvis Google Analytics. Mät­punkterna ska vara direkt kopplade till nyckel­tal som ligger nära den faktiska intäkten.

3

Identifiera de mest lönsamma kanalerna och maximera försäljningen utifrån den förutbe­stämda kostnaden per ny kund.

Arbeta kontinuerligt med att flytta investering­arna till de kanaler som ger bäst avkastning och säkerställ att alla kanaler genererar maxi­mal försäljning.

En ärlig & resultatdriven partner

Genuin står för försäljningsdriven marknadsföring. Vi fattar beslut baserade på reella data och re­sultat. Inte på vad vi eller någon annan tror. Vi fokuserar på tydliga nyckeltal som är direkt koppla­de till faktiska intäkter och låter resultaten tala för sig själva.

Hos oss får du en samarbetspartner som har fokus på din lönsamhet. Du får en nära relation med våra specialister inom digital marknadsföring som är både strategiskt och operativt skickliga. Och som gärna sitter på plats hos dig.

“Genuin har varit en viktig del av våra framgångar ända sedan vår start 2008. De ligger hela tiden i framkant, har hög kompetens och alltid rätt fokus – vår lönsamhet. Vi vill varmt rekommendera dem.”

Lina Gebäck, Linas Matkasse

Därför kan vi öka din lönsamhet

Beprövad metodik

Vi är ensamma om vårt arbetssätt inom marknadsföring online. Vår strategi bygger på att göra rätt investeringar i rätt ordning för att uppnå maximal tillväxt. Det bästa? Den fungerar. Bevisligen.

Unik expertis

Både ett strategiskt och ett operativt arbete är ett måste när det gäller marknadsföring online. Vi kan båda delarna. När våra kunder har varit hos oss ett tag får vi ofta ett helhetsansvar för marknadsbudgeten och försäljningsmålen. Tack vare det har vi genom åren kunnat utvärde­ra nästintill alla kanaler och vet hur de fungerar i synergi med varandra. Dessa unika erfarenheter använder vi för att öka din lönsamhet.

7
7 års track record

Det ska löna sig att vara kund hos oss. Sedan Ge­nuins start 2008 har vi haft fokus på att generera lönsamhet åt våra kunder. I dag har vi många långsiktiga samarbeten som vi är stolta över.

Ärliga & enkla

Våra kunder stannar för att vi levererar bra resul­tat. Vi kommer aldrig att binda upp dig i långa och krångliga avtal. Vi fakturerar per timme. Det ska vara enkelt.

Fokus: din lönsamhet

Din affärsnytta är vårt fokus. Det är vad vi är bäst på.

Kanaloberoende

Investera bara i de kanaler som ger bäst resultat. Genuin analyserar hela tiden vilka kanaler och vilken typ av marknadsföring som genererar bäst lönsamhet för just ditt företag. Det är möjligt tack vare att vi har specialister inom många olika kanaler. Det skiljer oss från andra aktörer, som ofta är låsta vid endast ett fåtal.

Nöjd KUND GARANTI

Du kan bara vinna

Vi vill gärna förtjäna ditt förtroende. Därför erbjuder vi dig att prova oss i en månad. Lyckas vi inte skapa affärsnytta för dig betalar du inget för vårt arbete. Enkelt och riskfritt.

Nöjda kunder

Få kunder lämnar oss. Och de som gör det kommer ofta tillbaka. I vår sen­aste kundundersökning svarade alla våra kunder att de gärna skulle rekom­mend­era oss till andra. Men inte till sina konkurrenter.

Linas_Matkasse_logo
Adams_Matkasse_logo
Mynewsdesk_logo
HBO-Nordic_logo
cmore-sports_logo
cmore_logo
ribatex_logo
cleaning-services_logo
folkuniversitetet_logo

Överträffa dina försäljningsmål

Få kostnadsfri rådgivning av Genuin redan i dag!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *