Blog

Få en inblick i tankarna hos våra marknadsföringsexperter

Anledningar till att buda på sitt eget företagsnamn


Inom PPC annonsering, och i synnerhet Google AdWords, brukar det göras en distinktion mellan brand och non-brand search terms, dvs. på söktermer med eller utan varumärket. Hit räknas sökningar på endast företagsnamnet, exempelvis ”Ikea”, men också varumärket i kombination med ett annat sökord, låt säga ”Ikea bokhylla”. Den stora debatten såväl som den återkommande frågan vi får från kunder, är varför det skulle vara lönsamt att betala för annonsering på sitt eget företagsnamn när det vanligtvis redan rankas högst upp i organiskt sök. Med detta i åtanke tänkte jag försöka redogöra för de främsta anledningarna till varför detta kommit att bli best practice inom PPC och något som vi på Genuin genrellt sett förespråkar.

1. Totalt sett fler klick

Om ditt företag har ett välkänt och starkt varumärke som attraherar konkurrerande annonsörer, har du betydligt mer att förlora på att inte buda på ditt eget företagsnamn. Detta eftersom att endast synas i de organiska sökresultaten tillåter andra konkurrerande annonsörer att ”stjäla” klick från dig. Sökmotorn Bing lät påvisa detta genom att göra en omfattande undersökning av 50 miljoner annonsvisningar från företag i den konkurrensutsatta finansiella tjänstesektorn i USA 2014, där de slog fast att annonsörer kan förlora upp till nästan hälften av alla klick genom att inte buda på sitt eget varumärke. Således har du möjligheten att minimera risken att förlora klick till konkurrenter och samtidigt öka det totala antalet klick genom att annonsera på ditt företagsnamn.

 

2. Förbättrad konverteringsgrad

I de fall när det inte finns några konkurrenter som budar på ditt varumärke, finns det ändå starka skäl till varför du ska göra det, där det främsta är för att uppnå en ökad konverteringsgrad. Med tanke på att annonser jämfört med organiska sökresultat tillåter en högre grad av anpassning och kontroll, samt mer utrymme för att visa information, kan konverteringsgraden förbättras. Exempelvis kan unique selling points, positiva recensioner och utvalda platslänkar visas i annonserna genom olika annonstillägg. Viktigt att poängtera är också att landningssidan för annonserna kan kontrolleras på ett bättre sätt, där det är möjligt att omedelbart dirigera trafiken till specifika landningssidor vid t.ex. kampanjerbjudanden, rabatter, olika högtider etc.

 

3. Bättre Quality Score (QS) och låga klickkostnader

Med tanke på att ditt varumärke vanligtvis är det mest relevanta sökordet samtidigt som du sannolikt också äger domänen med företagsnamnet, kommer klickfrekvensen vara hög, vilket i sin tur leder till en hög Quality Score (QS) och låga klickpriser. Quality Score, ofta förkortat bara QS, är ett mått som Google AdWords använder för att visa hur pass relevanta dina annonser är, och är något som påverkar din annonsposition såväl som vad du får betala per klick. Essentiellt är att en hög QS för varumärket kan bidra till att förbättra QS även för andra sökord i kontot, och att den låga klickkostnaden för att annonsera på sitt företagsnamn gör att det krävs få extra konverteringar för att det ska vara ekonomiskt lönsamt.

 

4. Övriga anledningar

Ovanstående tre punkter är enligt mitt tycke de allra viktigaste till att buda på sitt eget företagsnamn, men det finns också några andra skäl som kan vara värda att nämna. Ett sådant är att du enkelt kan mäta hur kännedomen om ditt varumärke utvecklas över tid, vilket kan vara av särskild betydelse om ditt företag också ägnar sig åt marknadföringsaktiviteter offline såsom TV, radio eller printannonsering.

Vidare kan det vara så att ditt företag av någon anledning inte visas högst upp i de organiska sökreslutaten, varpå det blir nödvändigt att buda på varumärket för att kunderna ska kunna hitta ditt företag online.

Avslutningsvis, om ditt företag fått negativ publicitet som fått genomslag på search engine results page (SERP), är det möjligt att genom annonsering på varumärket förpassa sådana negativa nyheter till längre ned i sökresultaten och förhindra att detta syns above the fold, dvs. på den kritiska ytan högst upp som besökaren ser utan att behöva scrolla.

   

Jag hoppas att detta gett bättre insikt till varför det kan vara en bra idé att buda på sitt eget företagsnamn, och varför det är något som vi på Genuin vanligtvis rekommenderar att göra. Skulle du ha några mer funderingar gällande online marketing, som du tror att vi kan hjälpa ditt företag med, är du varmt välkommen att kontakta oss för en gratis rådgivning.

 

Magnus Schill

Online Marketing Specialist    

Överträffa dina försäljningsmål

Få kostnadsfri rådgivning av Genuin redan i dag!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *